Pàg. 19

12.04.2021

Per a fer cada una de les pàgines de «Les cròniques de Nyur Nyur» el guió i l'stroyboard passa per diferents fases de construcció, correcció i reflexió. Aquí vos deixam una mostra de com es va construïr la pàgina 19 del Llibre1. Canvi de paradigma:


Primer storyboard de Pau Arévalo, el qual ja planteja l'ordre de les vinyetes, les situacions, punts de vista i la col·locació del text.


Storyboard esquemàtic de Pau Castanyer, com a revisió del primer, comprovació de text i que la pàgina funciona correctament.


Storyboard a llapis de Xavier Tárrega, Construcció de la pàgina definitiva.


Pàgina final de Xavier Tárrega.