Blanca Llum Vidal

Blanca Llum Vidal

(Barcelona, 1986)

Amb arrels barcelonines, montilleses, caçorlanes i bunyolines, Blanca Llum Vidal ha crescut a Casserres, poble poema. Ha estudiat a l’escola i al carrer. Passà les febres a l’Índia. Aprofundiment en els arcans de la filosofia i del llenguatge a Puig-reig. Treball social a la Barceloneta i al Port de Sóller. Les gotes de pluja al fil d'estendre de ca la Pepa Llanera li fan escriure els primers versos. El vocabulari de les muntanyes de Catalunya i de Mallorca li va a favor. La seva escriptura és formentera, és a dir, de blat, i no s’hi bada. Els genolls, de gitana.

 

blancallumvidal@gmail.com

blancallum.com